wz


Změna - pouze skupiny A a B
Zrušení "Spojovací skupiny", spojení skupiny A s částí skupiny B rovná se skupina "A", spojení tzv. "spojovací skupiny" s druhou částí skupiny B rovná se skupina "B". Termín skupiny "B" je nedělě 5.11.2017.
Počasí v ČR

Cesta
Jemný svět © 2010