wz

*Lame Deer*

Naše kultura potřebuje mnohem víc než pouhou změnu životního stylu; struktury myšlení a vztah vědomí a hmoty jsou v západním mozku postaveny křivě - svět se posunul na stranu matérie a hrozí, že nás rozdrtí. Nalézáme se v materialistické hypertrofii, a pokud bychom na jejím vrcholu sami sebe zničili, bylo by to jenom konečné vyvrácení obrazu světa, který jsme až dosud považovali za non plus ultra.


Indiánský šaman Lame Deer k tomu říká:

Jenom lidské bytosti dospěly k bodu, kde již nevědí, proč žijí. Neumí již používat svůj mozek a ztratily tajnou moudrost svého těla, svých smyslů a svých snů. Nepoužívají už svého ducha, jenž byl dán každé z nich. Nejsou si už toho vědomy, a tak klopýtají na cestě do nicoty - po asfaltové dálnici, kterou si sami urovnali a uválcovali, aby se rychleji dostali k obrovské díře, která je na konci všechny pohltí. Je to rychlá, pohodlná superdálnice - vím, kam vede. Viděl jsem to. Byl jsem tam již ve svých vizích a běhá mi mráz po zádech, když na to jen pomyslím.

Jemný svět © 2010