wz

Způsob přihlášení
Pokud jste se rozhodli přihlásit na seminář, pošlete, prosím, přihlášku. Na Vaší přihlášku budu reagovat přidělením variabilního symbolu a po zaplacení zálohy potvrdím účast
(číslo účtu: 452 297 001/5500).

Je důležité, aby obsahovala tyto údaje:
název semináře
termín semináře
Vaše jméno a příjmení
adresa (ulice a město)
telefon, e-mail

Přihlášku pošlete na adresu:
vpolisenska@volny.czPodmínky účasti na seminářích a výjezdech
Účast na semináři, nebo výjezdu je projevem Vaší vlastní vůle. Semináře jsou zaměřené na rozvoj osobnosti a nenahrazují lékařskou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby, je Vaší odpovědností informovat o účasti jak ošetřujícího lékaře či terapeuta, tak i lektora semináře.
Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník semináře bere na vědomí, že může být
v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

Lektor má právo odvolat účastníka z kurzu. V takovém případě bude vložné za seminář nebo jeho poměrná část navrácena.
Lektor je odpovědný za provedení semináře, za vybavení a stav učebních prostor, platby a storno - podmínky, případně stravu a ubytování.

Místo v semináři rezervuji po zaplacení zálohy ve stanoveném termínu splatnosti
je uveden v     Kalendáři akcí
Záloha je po termínu nevratná.
Termíny seminářů Šamani *2017 * a *2018 *

A
Praha      12.11.2017
Praha      4.2. 2018
Praha      29.4. 2018
Praha      3.6. 2018
Praha      16.9. 2018
Praha      11.11. 2018
B
Praha     5.11.2017
Praha     3.2. 2018
Praha     8.4. 2018
Praha     2.6. 2018
Praha     15.9. 2018
Praha     10.11. 2018
Jemný svět © 2010